MANN MED GREIP

Kommentarar, tekstar og bilde frå Johannes Eggen Mundal. Del gjerne blogginnlegga, men ikkje bruk bilder utan avtale med meg!

Kva hjorten og folk flest ikkje veit

Når eg skriv dette er eg framleis i innspurten av slåtten. Når du les det håpar eg forresten eg er ferdig. Rekordkald mai og første halvdel av juni har ført til sein slått. «Mai kulde gjør bondens låver fulde,» sa eit gamalt ordtak. Og det ordtaket er nesten sant framleis. Når det er kaldt i mai tetnar graset i rota, og det gir gode avlingar. Men i moderne landbruk blir ikkje avlinga lagra som høy i løa. Den blir lagra i rundballar ute.

forvirrakodle

Eg hadde nokre rundballar igjen å køyre då eg såg hjortekodla (eller hjortedama, som åtteåringen seier) stå og sjå seg forvirra omkring. Slik blei ho ståande lenge. Ser du henne mellom tredje og fjerde rundballen rekna frå høgre?

Her ein kveld etter fjøstid var eg ute og køyrde saman rundallar som var produsert tidlegare på dagen. Mellom rundballane får eg plutseleg auga på ei hjortekodle. Ho står og ser seg rundt, som ho er litt forvirra. Ho berre står der og snur på hovudet og ser på dei kvite ballane som ligg rundt henne på alle kantar. Det er som ho lurer på kva som har skjedd med maten hennar. Korleis kunne det grøne, fine graset skape seg om til omlag 40 store, kvite ballar? Eg veit svaret, men eg veit også at om eg går ut av traktoren og prøver forklare det for henne, så kjem ho til å springe for livet. Ho ville sikkert ikkje forstått det heller. Som folk flest no til dags. Men ho blir ståande lenge og sjå seg forvirra rundt. Som folk flest no til dags når det er snakk om landbruk. Til slutt hoppar ho over gjerdet til naboen som framleis ikkje har slege graset. Der går vennene hennar og beitar.

Folk flest ser at beiteareal no til dags blir til skog raskare enn regjeringspolitikarar har evne til å tenkje.

At vi no er i midten av FNs jordår veit nok ikkje hjortekodla. Eller vennene hennar. Eller folk flest, for den del. Jord er ein knapp ressurs på verdsbasis. I Norge er tre prosent av landarealet dyrka mark eller innmarksbeite. Og den beste jorda har dei siste 25 åra blitt redusert. Det har med parkeringsplassar, kjøpesenter og mammon å gjere. Og med politikarar som ikkje bryr seg om sine barnebarns barn. Ifylgje regjeringa si nettside har det totale jordbruksarealet i Norge auka i denne perioden. Det er ei løgn regjeringa kan presentere fordi folk flest ikkje har kunnskap til å avdekke løgna. Auken i jordbruksareal i regjeringen sin statistikk er beiteareal. Det har blitt meir beiteareal, hevdar regjeringa. Folk flest ser og veit at beiteareal no til dags blir til skog raskare enn regjeringspolitikarar har evne til å tenkje. Forklaringa på auka beiteareal er at ei omleggjing i tilskota til slikt areal gjorde at slike areal blei registrerte for at det kunne søkast tilskot. Samstundes som beiteareal gror att av skog har det derfor blitt meir beiteareal på statistikken. Slik statistikkløgn er lett å avdekke. Det totale landbruksarealet minkar, og det er den beste jorda som blir til kjøpetempel og parkeringsplassar.

forvirrakodle2

Korfor skipar FN til eit jordår? For å vise alvoret i det at jordsmonnet på jorda vi dyrkar blir redusert år for år. Degraderinga av jord skjer no 30-35 gonger raskare enn for berre nokre tiår sidan. FN fryktar at nedbygging av landbruksjord og reduksjonen i jordsmonn vil redusere den totale matvareproduksjonen på jorda vesentleg. Jord er ein avgrensa ressurs, og den utgjer grunnlaget for alt liv på jorda. Omlag 25 prosent av det biologiske mangfaldet er i jorda. I god matjord lever ein halv million skapningar under ein skosåle. Det tilsvarar 1-10 tonn levande organismar per dekar jord. Det hastar å ta vare på matjorda, skreiv Oikos Norge i ein landsmøteuttale. Ikkje berre fordi landbruksjord bygd ned, men fordi den landbruksjorda vi har går ned i kvalitet grunna jordpakking og tap av organisk materiale. Jordvern er viktig for folk flest – om FN arrangerer jordår eller ikkje.

Når hjorten kjem inn i fjøsen

Single Post Navigation

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: