MANN MED GREIP

Kommentarar, tekstar og bilde frå Johannes Eggen Mundal. Del gjerne blogginnlegga, men ikkje bruk bilder utan avtale med meg!

Dette er ikkje 1936. Dette er våren 2016.

I år kom våren tidlegare enn ein gjennomsnittsvår. Eg høyrde på radioen at gjennomsnittsvåren er tretti dagar tidlegare no enn for tretti år sidan. Eg er ikkje sikker på om det stemmer heilt. Når det er snøfritt på heimebøane i Mundal 20. april, så seier vi det er tidleg vår. Eg kan ikkje hugse at snøen på det jamne låg til 20. mai for tretti år sidan. Men eg hugsar eitt år snøen låg så lenge. Eg trur det var våren etter snøvinteren 1981-1982. Eg hugsar læraren og naboen min, Olen, tok på seg skia og gjekk ein skitur på bøane like ved fjorden sjølvaste nasjonaldagen det året. Og inne i Supphelledalen, nær Jostedalsbreen, låg snøen til ut i juni. Men det var den snøvinteren alle snakka om. Eg hugsar også det var snølause vintrar då eg var ung.

13d9c27f-263a-45b6-bfc9-44a8557230c7

Sau og hjort side om side – på kvar si side av vegen.

I innhogget «Klimaproblemet har kome for å bli» 23. april i år siterar Georg Arnestad sin ven og tidlegare kollega Jon Naustdalslid frå boka «Klimapolitikk. Samfunn og styring under eit klima i endring». Korleis verda ser ut i smått og stort i år 2100, er delvis avhengig av korleis vi handterer klimaproblemet. Men det vil minst like mykje vere avhengig av korleis vi samtidig handterer mange andre problem, som til dømes fattigdom, fordeling, krig, fred, global rettferd, utvikling…

Eit av problema som må handterast er situasjonen i Midt-Austen (og no siterer eg ikkje Naustdalslid eller Arnestad). Tilsynelatande står verdas leiarar makteslause når det gjeld å redde sivile og barn frå krigane i regionen. Det norske og europeiske politikarar derimot er gode på er å prøve stenge grensene mest muleg for barn og familiar som flyktar frå krig. Eit anna problem, nesten som eit paradoks til dei som flyktar frå muslimske land i Midt-Austen, er den aukande antisemittismen i Europa. I det siste har det vore fleire skandalar der profilerte politikarar har kome med antisemittiske ytringar. No seinast i det svenske Miljöpartiet de gröna i Sverige og i det britiske Arbeidarpartiet. Paradokset er at medan folk flyktar frå krig i Midt-Austen seier europeiske jødar at antisemittismen gjer dei redde, og dei vurderer å flykte til Israel – eit land som nesten dagleg opplever terror eller forsøk på terror. Aftenposten trykte nyleg ein kronikk om antisemittisme i Norveg. Den fortel om norske jødar som sparar pengar for å reise til Israel, fordi dei ikkje kjenner seg trygge her til lands. Dei opplever at barna deira dagleg blir trakassert på skulen. Dei opplever det skremmande at «jøde» har vorte eit vanleg skjellsord, og er lei seg for måten Carpe Diem brukar ordet på i sin siste songtekst. Kronikkforfattaren skriv at han er opprørt på veg heim frå kafébesøket, og spør om det verkeleg kan vere sant at i visse miljø er barn opplært til å hate jødar. «Er både lei meg og vettskremt», skriv han. «Dette er ikkje 1936. Dette er 2016.»

Men våren er tida for nytt liv og naturmangfald som vaknar og gror etter vinteren. Og om vi vil det eller ikkje vert vi påverka av våren. Den hjelper oss å tenkje positivt og gir oss håp. No held bøane på å bli grøne. Det veit hjorten. Om kvelden står hjorten og beitar like ved husa her, side om side med nylamma sauer. Og om vi ikkje klarar å løyse miljøproblem og andre problem no om våren, så må Gud hjelpe oss. Til alle som framleis held på med lamming der ute vil eg ynskje lukke til! Sjølv har eg ein liten flokk gamalnorsk spælsau. Omlag ein tredel har lamma. Til no har det gått bra, og eg ser fram til resten! Så ynskjer eg alle gode vårdagar!

Advertisements

Single Post Navigation

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: