MANN MED GREIP

Kommentarar, tekstar og bilde frå Johannes Eggen Mundal. Del gjerne blogginnlegga, men ikkje bruk bilder utan avtale med meg!

Archive for the month “juli, 2016”

Annonse: Omplassering

Eg ser meg nøydd til å prøve å få omplassert det eine kjæledyret mitt. Eg har i tillegg til Batman både hund og katt. Og høner og hanar og sauer og kyr. Så eg har rett og slett ikkje tid til å fylgje med på alt Batman finn på. Veit ikkje kor han er akkurat no, men han er klar til omplassering så snart han dukkar fram att!

Vert gitt bort eller hbo. Det er ikkje aktuelt å ta edderkopp i byte.

 

Norsk Zoologisk forening: Fakta om flaggermus.

Det innhaldsrike vertshuset i Supphelledalen

Eg blei både glad og imponert då eg las denne bloggen om skribenten sine fantastiske opplevingar på Rødseter Inn.

For nokre dagar sidan blei eg merksam på eit blogginnlegg som blei delt på sosiale medier. Innlegget handla om eit ungt par som har våga satse på å bygge opp ei ny overnattingsverksemd inne i Supphelledalen i Fjærland: Andrè og Anne. Andrè Øygard er barnebarnet til Anders Øygard som bygde Flatbrehytta og og hadde over 1200 turar som breførar på Jostedalsbreen. Anders Øygard var kjent av mange i Sogn som skribent i SSA (Sogningen Sogns Avis), ofte under pseudonymet Flatbregubben, der han mellom anna skreiv om nokre av turane på breen.

Når Andrè Øygard no satsar for fullt på turisme saman med sambuaren Anne Sørensen er det med andre ord heilt i Flatbregubben si ånd. I tillegg til å byggje opp ei turistverksemd nede på garden driv Anne og Andrè Flatbrehytta, som ligg 1000 m.o.h., og er utgangspunkt for turar på breen, mellom anna Josten på langs.

Eg blei både glad og imponert då eg las denne bloggen om skribenten sine fantastiske opplevingar på Rødseter Inn. «Dette var et hus med sjel, et annerledes overnattingssted som innvendig byr på seg selv på en helt annen måte enn fasaden skulle tilsi. Her var det hjertevarme, hjemmekoselig og veldig annerledes.» Vidare står det: «Rom som innbyrdes var totalt ulike, men som alle var utført med det samme kyndige blikk for hvordan gammelt og nytt skulle kunne utfylle hverandre – og utfordre hverandre. Koseligere hotellrom skal du lete lenge etter, rent og luftig, vakkert og stille. Vi lot oss begeistre! Et spennende og annerledes konsept.» Også maten er ifylgje bloggaren også i beste klasse. «Alt lagt til rette på utsøkt vis og svært smakfullt anrettet. Et minnerikt måltid.»

Du kan lese heile blogginnlegget her.

Så langt ut i blogginnlegget innrømmer eg at eg blei litt skeptisk. Så eg tok ein tur inn på hotellbookingsida booking.com på verdsveven. Der kunne eg lese at Rødseter Inn i kundeomtale har 9,4 av 10 poeng. Omtalane på denne nettsida overgår nesten blogginnlegget eg akkurat hadde lese. Det einaste som er negativt kommentert er at uteområdet rundt Rødseter Inn ikkje står heilt i stil med det smakfulle interiøret.

Andrè Øygard driv framleis på med å pusse opp dei gamle husa på garden rom for rom. Det kostar tid og pengar. Ifylgje omtalane på nettet er han heilt på rett veg. Sjølvsagt finst det kanskje ein skeptikar eller to som meinar dette aldri vil gå bra økonomisk. Eg har ikkje så god greie på økonomi i turisme. Men eg let meg imponere over det Anne og Andrè har hatt fått til. Eg blir glad av slikt. Fjærland er ei turistbygd, og kvart slikt tiltak vil styrkje reiselivet og bygda.

Hotel Mundal, som tippoldefar min var med å starte, er 125 år i år. Mesteparten av tida har hotellet vore ei familieverksemd med stabil drift. I dei siste åra har hotellet skifta eigar to gonger, og det har vore kort mellom kvar nye hotellsjef. Framtida er usikker. Vedlikehaldsetterslepet er stort, og det er vanskeleg å kunne tene inn att det ei total renovering kostar. Førre eigar snakka om å få eksteriøret verna. Det hadde sannsynlegvis utløyst ein del pengestøtte som kunne bidrege til at hotellet kan bergast. Slik det er i dag kan ein berre håpe at hotellet held nokre år til, og at det vert drifta så lenge det er muleg. Sogndal kommune har ikkje vist seg særleg interessert. Å sende høge rekningar på eigendomsskatt til eit verneverdig hotell som slit økonomisk er ei skam for kommunen. Hotel Mundal burde vore friteken for slike avgifter.Framleis god sommar!

Post Navigation